Váľený Kolegovia!

Váľeni Kolegovia!

 

 

Teší nás, ľe aj v roku 2016, uľ piaty krát Vám môľeme predloľi» náš nový katalóg. Dovoµte, aby sme sa Vám krátko predstavili.

           Predávame do veµkoobchodov, pre priekupníkov, ako i záhradníckych architektov. Na malopredaj nemáme moľnos».

V cenníku nájdete 1037 druhov trvaliek, 57 druhov ozdobných tráv, 114 rôznych druhov korenín, byliniek  a voňavých rastlín, a takmer 70 druhov letničiek. Aby sme Vám uµahčili výber rastlín, v cenníku sme uviedli pri jednotlivých druhoch aj spôsob pestovania.

Priekupníci, záhradnícki architekti ale aj pestovatelia nájdu na našej webovej stránke ďalšie dôleľité informácie o rastlinách. O tých, ktoré pestujeme v malom mnoľstve, nenájdete informácie v katalógu. O nich sa môľete informova» telefonicky, alebo na  našej webovej stránke.

Aktuálny zoznam práve kvitnúcich rastlín, alebo rastlín, ktoré sú ozdobné v danom období roka, môľeme Vám zasla» faxom alebo mailom.

Naše stredisko sa nachádza 200 km od Bratislavy, 30 km od Budapešti, 15 km od Flora Hungaria, 15 km od Ráckeve. Vaše objednávky nám môľete doruči» faxom, telefonicky, mailom, v liste, alebo osobne. Pri väčšej objednávke poskytneme zµavu. Dopravu uskutočníme podµa dohody za 1 – 7 dní bez poplatku, aj pre záhradníckych architektov. Viac informácií ohµadom dopravy Vám poskytnú naši kolegovia.

V cenníku sú veµkoobchodné ceny, netto ceny bez DPH / 27% /.Ceny sú platné do vydania nového cenníka, alebo do vypredania zásob.

Pri nákupe v našom stredisku nad 75 000 forintov dostanete 5 % zµavu.

 

Otváracie hodiny:

     Pondelok - Piatok: počas denného svetla

Adresa skladu:      

                                Szigetújfalu, na konci ulici Petőfi Sándor

Poštová adresa:

   Beretvás Kertészet

                                      Szigetújfalu, 2319, Petőfi Sándor utca 060/91

                           

Mapu nájdete pod kontaktou informáciou:

                                                           ELÉRHETŐSÉG    

 

Telefónne číslo (mobil): 

                                             Patkós István: +36-70/562-0009

 

Pevná linka a fax:   +36-24/463-494

  E-mail:                    Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez    

  Webová stránka:    www.beretvas.hu

Veríme, ľe sme vám boli nápomocný s našim katalógom, a ľe sme vzbudili záujem  navštivi» naše stredisko, kde vás naši kvalifikovaní kolegovia s rados»ou obslúľia.

Dúfame, ľe Vás čoskoro budeme môc» privíta» medzi našimi zákazníkmi!

 Patkós István

 Beretvás és Társai Kertészet

         Mobil: +36705620009